Onze ploeg

Achter Vzw Veldwerk staat een gedreven ploeg met ervaren akkervogelaars. Allen staan ze met de voeten in de klei of leem. Dat is ook nodig om de vinger aan de pols te houden en om de omgeving waarin we akkervogels willen beschermen beter te begrijpen. Respect en passie voor de boerenstiel helpen ons daar bij. Het kernteam van onze jonge organisatie telt één professionele medewerker - onze coördinator - en drie bestuurders.  We overlopen even alle gezichten.

Freek Verdonckt

Met zijn zwak voor de uitgestrekte Haspengouwse kouters zit Freek zit al meer dan 25 jaar tussen de akkervogels. Begin jaren 2000 wakkerde de passie aan met het pioniersproject 'Graan voor gorzen' van Natuurpunt Velpe-Mene. Onder de noemer van één van Vlaanderens meest noodlijdende akkervogels, richtte hij enkele jaren later samen met Remar Erens en Robin Guelinckx de vrijwilligersvereniging 'Werkgroep Grauwe Gors' op. Het vrijwillige terreinwerk voor akkervogels inspireerde sindsdien ook Freek's professioneel parcours. Als voormalig coördinator van Regionaal Landschap Zuid-Hageland startte hij er projecten op rond akkernatuur. Tussen 2013 en 2022 was hij als beleidsmedewerker landbouw en platteland aan de slag bij Natuurpunt en leerde hij de landbouwwereld en boerenstiel beter kennen. Freek is mede-oprichter van Vzw Veldwerk en werd in april 2022 als professionele medewerker aangesteld voor het project ‘Kennisloket Akkervogels’. Hij is ook coördinator en woordvoerder van de vereniging.
 

Remar Erens

Ook Remar heeft zijn roots in de Haspengouwse Leemstreek. Als self-made veldbioloog haalt Remar zijn uitgebreide kennis over de ecologie van akkervogels uit de ontelbare uren veldwerk die hij het jaar rond spendeert in de akkers tussen Riemst en Hoegaarden. Dat is niet toevallig het werkingsgebied van Werkgroep Grauwe Gors, waar Remar nog steeds de trekker van is. Kennishonger is wat Remar drijft, in het broedseizoen klopt hij lange dagen om nesten van akkervogels op te volgen en te beschermen waar nodig. Ambtshalve werkt Remar voor het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, hij is ook mede-oprichter en bestuurder van Vzw Veldwerk. 

Johannes Jansen

Johannes Jansen (rechts) samen met Nicolas Van Overmeeren
Johannes is bioloog van opleiding en heeft met het mee uit de grond stampen van het succesvolle Batumi Raptor Count (BRC) project in Geörgie zijn strepen verdiend in organisatie-opbouw en kennisinnovatie. Het is in de heuvels van Batumi, waar jacht op doortrekkende roofvogels tot de culturele traditie hoort, dat Johannes een zwak heeft opgelopen voor soortengroepen die extra kwetsbaar zijn. Hij ging in overleg met lokale jagers en bouwde er bruggen, waardoor vandaag velen onder hen hun heil zoeken in ecotoerisme boven jacht. In 2017 werd Johannes freelance teller voor Plan Kiekendief in de Vlaamse Leemstreek en deed zijn intrede in het Vlaamse akkervogelverhaal. Nadien kwam Johannes bij het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek terecht, waar hij sinds kort ook het pilootproject 'Meetnet Agrarische Soorten' coördineert.  Johannes is mede-oprichter en bestuurder van Vzw Veldwerk.

Wouter Desmet

Wouter is bioloog van opleiding en data-analist van beroep. Als West-Vlaamse vogelkijker kwam hij jaren geleden in het Vlaams-Brabantse dorpje Neerwinden wonen, temidden van één van Vlaanderens beste akkervogelgebieden.  Dat heeft al snel tot een passie voor grauwe gorzen, veldleeuweriken en kiekendieven geleid. Hij is al jaren sls vrijwilliger een gedreven teller in monitoringsprojecten in landbouwgebied. Wouter vervoegde Vzw Veldwerk eind 2022 als bestuurder en ijvert op die manier  mee voor een beter beschermingskader voor akkervogels en het herstel naar gezonde populaties in Vlaanderen. 

Nicolas Van Overmeeren

Nicolas  is misschien wel een laatbloeier in het vogels kijken, intussen zit hij meer in de velden dan achter zijn bureau. Hij kreeg in 2020 de akkervogel-microbe te pakken via opdrachten voor Plan Kiekendief en Werkgroep Grauwe Gors. Sindsdien laten akkervogels hem niet meer los en is hij naast mede-oprichter van Vzw Veldwerk ook een vaste waarde in onze ploeg. Ambtshalve werkt Nicolas ondertussen ook op het INBO-project 'Meetnet Agrarische Soorten' waar hij zelf meetpunten telt en de coaching van vrijwilligers op zich neemt. Nicolas staat altijd dicht bij vrijwilligers en neemt vaak het voortouw voor activiteiten zoals bv. de winterse slaapplaatstellingen. Akkervogels vormen ook een rode draad in Nicolas' illustratiewerk, nog een passie van hem. Veel van zijn mooie tekeningen frissen onze website op en worden in onze webinars gebruikt. Wil je er meer van zien, neem dan zeker een kijkje op zijn website!

 


 

Cookies

Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies die u in staat stellen om uw ervaring op onze site te personaliseren, ons te vertellen welke delen van onze website mensen hebben bezocht en ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

Instellingen   Info  

OK

Instellingen

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te bladeren en de functies te gebruiken.
Deze cookies maken het mogelijk informatie op te slaan die de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals instellingen voor uw voorkeurstaal of regio.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies worden ook gebruikt om affiliates te laten weten of u via een affiliatie naar een van onze websites bent gekomen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en daarom anoniem.

Info most common cookies

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription