Onze normen en waarden

We zijn een onafhankelijke vereniging

Onze vereniging wordt bestuurd door gepassioneerde experten waarbij het herstel en behoud van akkervogelpopulaties als algemeen belang steeds centraal staat in besluitvorming en ondernomen acties. Dat weerhoudt ons niet om constructieve partnerships uit te bouwen samen met overheden, organisaties of ondernemingen, zolang de vereniging daarin een onafhankelijke rol kan spelen. 
 

 

Onze werkvloer ligt in agrarisch gebied, waar we een inspirerende trekkersrol op ons willen nemen  

Het herstel van kwetsbare akkervogelpopulaties strekt zich ruimtelijk van De Panne tot Riemst, binnen al zijn verscheidenheid in soorten, landschappen en actoren. We streven er naar om telkens ten velde cases te ontwikkelen die anderen kunnen motiveren en inspireren tot kennisgedragen akkervogelbescherming. Op die wijze wil Vzw Veldwerk tot een noodzakelijke opschaling komen in heel Vlaanderen. 

We willen kennis en inzichten over akkervogels breed toegankelijk maken en gaat actief op zoek naar antwoorden op relevante kennishiaten

We doen inspanningen om opgebouwde kennis en nieuwe inzichten te verzamelen en op een bruikbare manier breed toegankelijk te maken bij alle doelgroepen. Vzw Veldwerk erkent dat inzake akkervogelbescherming meer vragen dan antwoorden bestaan. We delen daarom ook relevante kennishiaten met onze doelgroepen en smeden kennis-coalities om antwoorden te vinden. 
 

 

Kennisgedragenheid en resultaatsgebondenheid vormen steeds de leidraad voor de werking van Vzw Veldwerk

We hanteren deze leidraad als toetsingskader voor ons dagdagelijks engagement omdat we overtuigd zijn dat akkervogel- bescherming slechts succesvol kan zijn wanneer die met voldoende kennis is onderbouwd en wanneer er meetbare doelen tegenover staan. We bouwen daarmee op een transparante manier aan een publieke bewustwording voor de relevantie van agrarisch natuurbeheer.  

Empathie en respect staan centraal in doelgroepenwerking van Vzw Veldwerk

De werkende krachten achter onze vereniging hebben een oprechte passie voor akkervogels en een ongebreideld engagement om leefgebieden voor akkervogels  te behouden en herstellen. Dat vertaalt zich in eerlijke en integere informatie die we met respect en empathie voor onze doelgroepen delen. 

Vzw Veldwerk engageert zich in de huidige transitiebeweging die de landbouw doormaakt 

Landbouw is een beroep onder druk en in permanente evolutie.  In de zoektocht om bloeiende akkervogelpopulaties terug te kunnen rijmen met voedselproductie, kan onze werking niet los staan van dat bredere transitieverhaal van de landbouw.  Daarom investeren wij ook in kennis van de boerenstiel en zoeken we mee naar kansen voor een landbouwbeleid dat akkervogels én landbouwers vooruit helpt.
 

 

 


 

 
 

Cookies

Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies die u in staat stellen om uw ervaring op onze site te personaliseren, ons te vertellen welke delen van onze website mensen hebben bezocht en ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

Instellingen   Info  

OK

Instellingen

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te bladeren en de functies te gebruiken.
Deze cookies maken het mogelijk informatie op te slaan die de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals instellingen voor uw voorkeurstaal of regio.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies worden ook gebruikt om affiliates te laten weten of u via een affiliatie naar een van onze websites bent gekomen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en daarom anoniem.

Info most common cookies

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription