Lerend Netwerk 'instrumenten voor akkervogels'

Vzw Veldwerk startte naar aanleiding van het project 'Kennisloket Akkervogels' een  Lerend Netwerk Instrumenten op. Aan de hand van soort- en gebiedsgerichte workshops en proefopzetten wil Vzw Veldwerk het optimalisatieproces van het instrumentenkader rond akkervogels voeden door een onderbouwd denkkader aan te bieden voor nieuwe instrumenten en door te kijken hoe ook beheermonitoring van instrumenten ter bescherming van akkervogels op punt kan worden gesteld. 

Binnen het project Kennisloket Akkervogels ontplooide Vzw Veldwerk volgende activiteiten: 

  • Vier gebiedsgerichte workshops, die vertrokken steeds van het concept van een gebiedsgerichte SWOT en leverden inspiratie en ideeën op voor nieuwe of geoptimaliseerde terreinmaatregelen en/of beheeropties. 
  • Twee proefopzetten, die telkens in een afgebakend projectgebied over een langere termijn uitgerold. In Bilzen (Plan Leeuwerik) draaide het om zowel de inzet van complementaire maatregelen als de uitbouw van een lokaal verankerd meetnet. In de proefgebieden Brakouter en Outgaarden werd een samenwerking uitgebouwd met Werkgroep Grauwe Gors en INBO rond micro-monitoring van soortgerichte beheermaatregelen.  

 

Het Lerend Netwerk ‘Instrumenten akkervogels’ kadert binnen het project Kennisloket Akkervogels van Vzw Veldwerk dat liep van maart 2022 tot februari 2024 en gesteund werd door het Departement Omgeving. Vanaf maart 2024 zet Vzw Veldwerk het Lerend Netwerk 'Instrumenten akkervogels' verder binnen haar basiswerking, met steun van het Departement Omgeving.

Cookies

Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies die u in staat stellen om uw ervaring op onze site te personaliseren, ons te vertellen welke delen van onze website mensen hebben bezocht en ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

Instellingen   Info  

OK

Instellingen

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te bladeren en de functies te gebruiken.
Deze cookies maken het mogelijk informatie op te slaan die de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals instellingen voor uw voorkeurstaal of regio.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies worden ook gebruikt om affiliates te laten weten of u via een affiliatie naar een van onze websites bent gekomen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en daarom anoniem.

Info most common cookies

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription