Lerend Netwerk 'grensoverschrijdend akkervogels beschermen'

Met het stimuleren van kennisuitwisseling rond akkervogelbescherming en -onderzoek kan Vzw Veldwerk een latente nood onder vrijwilligers en experten invullen om een ‘kennis-as’ en akkervogel-community op te bouwen binnen de Lage Landen en daarbuiten. Dit lerend netwerk ontstond binnen de schoot van het project 'Kennisloket Akkervogels' en kreeg de werktitel ‘Lerend Netwerk Grensoverschrijdende Akkervogelbescherming’ mee.

Vzw Veldwerk organiseerde tijdens de looptijd van het project (maart 2022 - februari 2024) volgende initiatieven:

  • 2 meerdaagse workshops op high-level expertniveau in Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk met Europees deelnemersveld.
  • 2 digitale workshops op high-level expertniveau met Europees deelnemersveld.
  • 6 meerdaagse initiatie en vormingsweekends in Vlaanderen, Wallonië en Nederland.
  • 4 webinars met deelnemers uit Vlaanderen en Nederland.
  • 2 proefopzetten voor het uittesten en opschalen van akkervogel-protocols voor vrijwilligers.

Vanaf maart 2024 zet Vzw Veldwerk de activiteiten binnen dit lerend netwerk verder onder haar basiswerking. 

 


Het Lerend Netwerk ‘Grensoverschrijdende akkervogelbescherming' kadert binnen het project Kennisloket Akkervogels van Vzw Veldwerk dat liep van maart 2022 tot februari 2024 en gesteund werd door het Departement Omgeving. Vanaf maart 2024 geeft Vzw Veldwerk continuïteit aan dit lerend netwerk via haar basiswerking, met steun van het Departement Omgeving.

Cookies

Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies die u in staat stellen om uw ervaring op onze site te personaliseren, ons te vertellen welke delen van onze website mensen hebben bezocht en ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

Instellingen   Info  

OK

Instellingen

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te bladeren en de functies te gebruiken.
Deze cookies maken het mogelijk informatie op te slaan die de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals instellingen voor uw voorkeurstaal of regio.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies worden ook gebruikt om affiliates te laten weten of u via een affiliatie naar een van onze websites bent gekomen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en daarom anoniem.

Info most common cookies

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription