Doelgroepen en partners

Tot de belangrijkste doelgroepen en partners van Vzw Veldwerk rekenen we iedereen die op vrijwillige of professionele basis via beleidswerking, deelname aan instrumenten agrarische natuurbeheer, veldstudie of beschermingsacties van akkervogels een relevante en actieve bijdrage kan realiseren in het behoud en herstel van akkervogels. We richten ons via onze werking tot deze verschillende doelgroepen en bouwen met hen ook hechte partnerships uit.  

 

Akkervogelbeschermers en -onderzoekers en natuurstudie-werkgroepen

Een belangrijke doelgroep voor Vzw Veldwerk zijn alle mensen die vrijwillig of professioneel met kennisontwikkeling, bescherming en monitoring van akkervogels bezig zijn, al dan niet verbonden aan organisaties, werkgroepen of kennisinstellingen. Zij zijn onmisbaar voor een kennisgedreven beschermingskader en herstelplan voor akkervogels.  Met kennisinstellingen werken we samen of starten we gezamenlijke projecten op, we zijn er immers van overtuigd dat er meer capaciteit nodig is voor professioneel veldwerk en onderzoek rond akkervogels en hun leefgebieden. Daarnaast wil Vzw Veldwerk bewust inzetten op het ondersteunen en activeren van mensen die op vrijwillige basis, al dan niet in verenigingsverband, willen helpen met kennisopbouw en bescherming van akkervogels.
 

 

Landbouwers

Met landbouwers, al dan niet niet verenigingsverband en in het bijzonder met diegenen die in deelnemen aan agrarische natuurmaatregelen, willen we een band opbouwen. We zien hen naast partner ten velde voor het herstel van leefgebied ook als een belangrijk klankbord waarmee we informatie uitwisselen over zowel ecologische als landbouw- technische uitdagingen.
 

 

 

Willen we continuïteit in de Vlaamse akkervogelwerking, dan is het belangrijk dat we bij landbouwers  ook motivationeel vooruitgang boeken. 

 

 

Overheden, instellingen en organisaties

Verschillende Vlaamse overheden, instellingen en verenigingen zijn vandaag actief rond akkervogels of rond leefgebiedherstel. Ook in verenigingsverband wordt er op diverse vlakken (van project- tot beleidswerking) rond agrarische natuur gewerkt door verschillende Vlaamse verenigingen in ondermeer natuur-, landbouw en jachtsector. Ook met lokale, regionale en provinciale administraties, instellingen en organisaties zoals Provincies, Gemeenten of Regionale Landschappen kan Vzw Veldwerk complementair samenwerken rond akkervogels.

 


 

Cookies

Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies die u in staat stellen om uw ervaring op onze site te personaliseren, ons te vertellen welke delen van onze website mensen hebben bezocht en ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

Instellingen   Info  

OK

Instellingen

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te bladeren en de functies te gebruiken.
Deze cookies maken het mogelijk informatie op te slaan die de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals instellingen voor uw voorkeurstaal of regio.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies worden ook gebruikt om affiliates te laten weten of u via een affiliatie naar een van onze websites bent gekomen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en daarom anoniem.

Info most common cookies

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription