Bestuurlijke organisatie en statuten

Vzw Veldwerk heeft volgende bestuurlijke organisatiestructuur.

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering stuurt de lange termijn strategie van de vereniging aan en is bevoegd voor het vaststellen van jaarprogramma en begroting. De effectieve leden van de Algemene Vergadering zijn allen natuurlijke personen en oefenen hun mandaat in die hoedanigheid en op vrijwillige en onbezoldigde basis uit. Onze effectieve leden beschikken over concrete ervaring en affiniteit met akkervogelbescherming en/of organisatieontwikkeling. We vinden het daarbij ook belangrijk dat de Algemene Vergadering onze normen en waarden en veelzijdigheid van onze werking weerspiegelt. We kijken daarbij ook over de gewestgrenzen.

In de algemene vergadering zetelen Wouter Desmet, Remar Erens, Johannes Jansen, Arnaud Laudelout, Madeleine Postma en Nicolas Van Overmeeren.

 

Bestuur

Het Bestuur staat in voor de supervisie van de operationele werking en besluitvorming in strategische kwesties en dat in nauwe samenwerking met coördinator Freek Verdonckt. Onze kern van drie bestuurders beschikt collectief over een brede set aan competenties die een supervisie van de werking mogelijk maken. moet In het bestuur van Vzw Veldwerk zetelen Johannes Jansen, Remar Erens en Wouter Desmet.

 

 


 

Cookies

Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies die u in staat stellen om uw ervaring op onze site te personaliseren, ons te vertellen welke delen van onze website mensen hebben bezocht en ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

Instellingen   Info  

OK

Instellingen

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te bladeren en de functies te gebruiken.
Deze cookies maken het mogelijk informatie op te slaan die de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals instellingen voor uw voorkeurstaal of regio.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies worden ook gebruikt om affiliates te laten weten of u via een affiliatie naar een van onze websites bent gekomen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en daarom anoniem.

Info most common cookies

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription